Izolacja ściany murowanej metodą lekką suchą

U=0,18 W/(m2*K), Rt=5,6 (m2*K)/W

Izolacja ściany murowanej metodą suchą obejmuje ocieplenie dwoma warstwami płyt VestaEco bez użycia klejów czy zapraw zawierających wodę. Pierwszą warstwę stanowi ułożona pomiędzy warstwami rusztu drewnianego płyta VestaEco FLEX, drugą zaś - sztywna płyta poszyciowa VestaEco LDF pokryta wiatroizolacją. Mocowanie płyt przy pomocy kołków i zszywek. Metoda umożliwia prowadzenie prac termoizolacyjnych w okresie zimowym.

Opis warstw:
  1. Oblicówka z desek
  2. Ruszt drewniany
  3. VestaEco LDF 30 mm pokryta wiatroizolacją
  4. Ruszt drewniany
  5. VestaEco FLEX 100 mm
  6. Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego 240 mm
  7. Kołki Wkrętmet WKTHERM-S 8 szt./m2

Produkty spełniające wymagania