Izolacja ściany od wewnątrz cegłami z gliny lekkiej

U=0,24 W/(m2*K), Rt=4,1 (m2*K)/W

Izolacja zabytkowej ściany od wewnątrz polega na wypełnieniu szczeliny między ceglanymi ścianami wełną VestaEco FLEX lub FIBRA. Cegły z gliny lekkiej układane na konstrukcji drewnianej zwiększają pojemność cieplną przegrody.

Opis warstw:
  1. Cegły z gliny lekkiej 115 mm
  2. Belki konstrukcyjne
  3. VestaEco FLEX / FIBRA 100 mm
  4. Zabytkowa ściana murowana z cegły 300 mm

Produkty spełniające wymagania