Izolacja ściany od wewnątrz metodą suchą

U=0,25 W/(m2*K), Rt=3,9 (m2*K)/W

Izolacja ściany od wewnątrz metodą suchą polega na ułożeniu płyty VestaEco FLEX od wewnątrz pomieszczenia tak aby nie naruszać wyglądu zewnętrznego elewacji. Płyta o niskim oporze dyfuzyjnym posiada wysoką zdolność do pochłaniania pary wodnej dzięki czemu ogranicza zjawisko wykroplenia pary na wewnętrznej powierzchni ściany oraz zmniejsza ryzyko rozwoju pleśni. Mocowanie płyty do ściany murowanej przy pomocy kołków.

Opis warstw:
  1. Tynk gliniany cienkowarstwowy
  2. VestaEco LDF 15 mm
  3. Paroizolacja VestaEco V
  4. VestaEco FLEX 100 mm
  5. Ruszt drewniany co 30 cm
  6. Zabytkowa ściana murowana z cegły 300 mm
  7. Kołki Wkrętmet WKTHERM-S 8 szt./m2

Produkty spełniające wymagania