Izolacja stropu parteru

U=0,15 W/(m2*K), Rt=6,5 (m2*K)/W

Izolacja stropu nad nieogrzewanym przyziemiem polega na wypełnieniu przestrzeni między belkami wełną VestaEco FLEX lub FIBRA oraz ułożeniu na stropie twardych płyt izolacyjnych VestaEco LDF, stanowiących zarazem podkład pod podłogę pływającą.

Opis warstw:
  1. Płyta Fermacell Powerpanel 12,5 mm
  2. VestaEco FLEX / FIBRA 200 mm
  3. Płyta konstrukcyjna 22 mm
  4. VestaEco LDF 30 mm
  5. Deska podłogowa w systemie pływającym

Produkty spełniające wymagania